“Stichting Able Men”

Missie

Stichting Able Men is een stichting die zich heeft voorgenomen om lichamelijk
gehandicapten in Ghana te ondersteunen, in hun kracht te zetten en een kans te geven om
hen een functionele rol in de samenleving te geven. Dit doen zij door doelgerichte
dagbesteding en educatie aan te bieden, met als primair doel dat zij in hun levensonderhoud
kunnen voorzien.

"Foundation Able Men"

Mission


Stichting Able Men is a foundation intended to support the physically disabled in Ghana. The foundation seeks to grant and empower them through livelyhood opportunities that will give them a functional role in society. We provide the phsically disabled with entrepreneurial skills with the primary purpose of earning a descent living for themselves.

 

Go to top